yaziust2.gif (2594 bytes)

AÇIŞ KONUŞMASI

Kamil KİNKIR, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı

Hoş geldiniz değerli konuşmacılar ve sevgili konuklar,
Öncelikle, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması - MAI - konusunda bizleri bilgilendirmelerini rica ettiğimiz kıymetli hocalarımız ve konuyu incelemiş konuşmacı arkadaşlarımıza duyarlılıkları ve emekleri için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bugün bu salonu bizlere tahsis ederek katkıda bulunan Petrol-İş Sendikasına da şükranlarımızı ifade ediyorum.

Ülkemiz kamuoyu gündeminde bir kaç aydan beri tartışılmakta olan, OECD kapsamındaki "Çok Taraflı Yatırım Anlaşması" na ilişkin ilk duyumlarımız, ülkemizin de bu teşkilatın bir üyesi olması dolayısıyla bizleri fazlası ile etkiledi ve konu ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini gösterdi. Sendikaların, birer Sivil Toplum Kuruluşu olarak, halkı bilgilendirme, sorunların açık ve objektif bir yaklaşımla tartışılmasını sağlama ve topluma önderlik etme konularındaki rolünü de göz önüne alarak, bu anlaşmayı kamuoyuna iletmeyi; toplumsal bir görev kabul ettik.

Bir işçi sendikası olmamıza karşın, sorumluluğumuzun sadece emekçilerle sınırlı kalmaması gerektiğine olan inancımız, bizleri, toplumun tüm kesimlerini etkileyecek bu olayın irdelenmesi sırasında, katkı ve katılımının gerekli olduğu noktasına getirdi. Böylece, bugün sizlerin varlığı ile oluşan doku ve mozaik sağlanmış oldu. İlgi, duyarlılık ve katılımınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bu, toplumsal birlik ve dayanışmanın, bundan sonra da bizleri birbirimize daha çok yakınlaştıracağına ve kenetleyeceğine inanıyorum.
Sermayenin "küreselleşme" çabalarının belki de tek yararı, ezilen ve zarar gören gruplar arasındaki dayanışmayı güçlendirmesi olacaktır. Uluslararası sivil toplum kuruluşlarının MAI’ye karşı duruş konusunda kendilerinden beklenen yol da uluslararası dayanışma ve işbirliğinden geçiyor. Kuşkusuz tüm bu çabalar tek bir amaca yöneliktir. "Kamuoyunu bilgilendirip, bilinçleri aydınlatmak". İşte bu hedefe ulaştığımız gün "gerçek güç", yakalanmış olacaktır.

Özellikle son 20 yıldır dünyaya hakim konuma getirilmek istenen "bireyin öne çıkartılıp, toplumsallık ve kollektivitenin geri plana itilmesi"ne dayalı bireyci felsefe sonucunda, her geçen gün sağırlaştırıldık, dilsizleştirildik ve körleştirildik. Amaç, farklı çıkar gruplarının, birbirlerinin sorununa karşı duyarsızlaştırılmasıydı. Ve bu felsefe ile çelişecek bir adım atıldı, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması MAI getirildi gündeme. Bu kez, hedef kitle tüm kesimlerdir. Bu grupların dayanışma ve işbirliği oluşturmasının, karar mekanizmasına aktif bir şekilde katılımının ve dayanışmasının kaçınılmaz olduğunu da süreç gösterecektir.

Aslında, bizler, bu anlaşmaya karşı ön yargılı olmak ya da ne olursa olsun muhalefet etmek gibi bir anlayış içerisinde değiliz, olmamamız da gerekir. Amacımız, öğrenmek, analiz etmek, tüm kesimler açısından getireceği artı ve eksileri iyi değerlendirmektir. Kuşkusuz sonuçları emekçi halkın çıkarları açısından da ele alacağız.
İşte bu objektif bakış açısı ile farklı bilim dallarını temsil eden hocalarımız ve aydınlarımızdan bize konuyu anlatmalarını rica ettik. Yine bu bakış açısı, siz farklı ilgi alanları olan konuklarımızı davet etmemize vesile oldu.

Bu amacımıza uygun olarak sizlerden ricamız, oturumu yöneten sayın hocam, sorularınızı vermeniz için duyuru yaptığında, soru formlarınız ile aktif katılımda bulunarak konunun derinlemesine analiz edilmesine yardımcı olmanızdır.
Ayrıca, bugün burada hep birlikte edineceğimiz bilgiler doğrultusunda bir eylem ve işbirliği planının da temelini atabileceğimizi umuyorum.
Hepimiz için yararlı ve verimli bir toplantı dileklerimle, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.


sayfanın başına dön    Bilgilendirme Toplantısı