yaziust2.gif (2594 bytes)

SUNUŞ

Sosyal mücadeleler, ucu bucağı belli olmayan, sınırları önceden saptanamayan, süreklilik gösteren çabalardır. Bu sürekliliği sağlayan önemli etkenlerden biri de bilgi ve deney aktarımının sürekli olmasıdır.
Mücadelede başarıyı belirleyen unsurlar, çoğunlukla bizim dışımızdaki gerçekleri zamanında görüp, sorunları birer birer tespit etmek ve üstesinden gelmek için bu ciddi işi bir bilim insanı titizliği ile yapmaktır.

Çok Taraflı Yatırım Anlaşması MAI Dünya kamuoyu gündemine bir yıldırım gibi düştü. Bu anlaşma, küreselleşmenin nedenli zalim ve toplumları yok sayan bir kavram olduğunu daha net bir şekilde gözler önüne serdi. Sendikamız Yönetimi hedefine ulaşmada en etkin yolun bilgi ve dayanışma olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili bir toplantı düzenleyerek, farklı toplum kesimlerinin yanı sıra, üyelerimizi de bilgilendirmek suretiyle toplumsal dayanışmayı tesis etmek üzere harekete geçirmiştir.

MAI anlaşması, 1995 yılından bu yana, aralarında ülkemizin de bulunduğu 29 OECD ülkesi arasında yapılan gizli oturumlarla olgunlaştırılmıştır. Tarafların arzusu dışında 1997 yılında kamu oyuna sızan bilgiler, dünyadaki yüzlerce sivil toplum kuruluşunu harekete geçirmiş ve bu sayede anlaşmanın daha önce planlanan tarihte tamamlanıp imzalanmasına engel olunmuştur.

Kitapta detayları ile göreceğiniz bu anlaşma ile, ulus ötesi sermayenin önünde engel olarak kabul edilen ulus devlet anlayışı çökertilmeye, Devletlerin yasama, yargı gibi iç organlarının bazı yetkileri yok edilmeye ve ulus ötesi sermayenin Devletlerin kurallarını hiçe saydığı bir sistem dayatılmaya çalışılmaktadır.
26 Nisan 1998 günü düzenlenen MAI bilgilendirme toplantımıza İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. İzzettin Önder, ODTܒden Prof. Dr. Ahmet Tonak, İTÜ den Prof. Dr. İlhan Talınlı ve Prof. Dr. İsmail Duman, Gazeteci Yazar Şükran Soner, Hukukçu Gökhan Candoğan ve Uzman ve Araştırmacı Gaye Yılmaz konuşmacı olarak katılmışlar ve bu anlaşmanın ekonomik, sosyal, siyasal, çevresel ve işçi kesimini etkileyebilecek tüm boyutlarını detayları ile katılımcılara anlatmışlardır.

Toplantımızın ilginç bir yönü de, 300’ü aşkın izleyici kitlesinin farklı toplum kesimlerini temsil ediyor olmasıdır. Evet, aslında MAI ile yanlış bir adım atılmıştır. Şimdiye kadar, hep toplumun belirli bir grubunu hedef alan ve böylece toplumlar arası dayanışmayı felce uğratan güçler bir hata yapmış ve yeryüzündeki tüm insanlara, canlılara, doğal kaynaklara, sosyal, hukuksal ve kültürel değerlere aynı anda saldırma gafletinde bulunmuştur. Şimdi görev bizlere düşmektedir.

Bu kitapla, toplantıya katılma fırsatı bulamayan ancak konunun ciddiyetinin bilincinde olan toplum kesimlerine ulaşarak, bilimsel bilginin yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Toplantıdan 2 gün sonra Paris de yapılan OECD Bakanlar Konseyi toplantısında ise anlaşma maddeleri üzerindeki çalışmanın derinleştirilerek sürdürülmesi ve gelişmelerden kamu oyunun da haberdar edilmesi yönünde karar alınmıştır.
Bizler, önümüzdeki 6 aylık (Ekim 1998’e kadar) sürenin rahatlık ve rehavet içersinde geçirilmesini son derece tehlikeli ve yanlış bulmakta, ilgili tüm kesimleri ortak mücadeleye davet etmenin zorunluluğuna inanmaktayız.
Bu yoldaki çabalara küçük de olsa bir katkı olması umuduyla, saygılarımızı sunuyoruz.

Birleşik Metal-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu


Muzaffer ŞAHİN, Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri

Dostlar,
Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak, biz yöneticiler, sadece işçilerin çalışma alanının ve iş yaşamının sorunlarına değil, ülkemizdeki tüm sorunlara yönelik politikalar üreteceğimizi, her konuda düşüncelerimizi söyleyeceğimizi sürekli dile getirdik. Bunu söylerken de, bilimsel temele dayalı politikaların ve düşüncelerin ortaya konulması için, bilimsel çalışmalar yapılması gereğini vurguladık.
Bugünlerde, ülkemizde pek bilinmeyen bir anlaşmanın, kısa adı MAI olan, Çok Taraflı Yatırım Anlaşması’nın altına, Türkiye de imza koymak üzere.
İşte sendikamız "MAI" konusunda bir bilgilendirme toplantısı organize etti. Ben bu toplantının organizasyonuna katkısı bulunan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, açış konuşması yapmak üzere genel başkanımız Kamil Kinkır’ı davet ediyorum.


sayfanın başına dön    Bilgilendirme Toplantısı