mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

  Oluşumun İlkeleri

  Katılımcılar

  Basın Açıklamaları

  Bilgi Notları

  Bültenler

  Makaleler

  Sunuşlar

  Raporlar

  Yayınlar/Kitaplar

Küreselleşme

  Küresel Oluşumlar

  Küresel Anlaşmalar

  Bölgesel Oluşumlar

  Bölgesel Anlaşmalar

  Küreselleşme Yazılar

Uyum Yasaları

  Küreselleşmeye Uyum için 1999 yılından bu yana çıkarılmış önemli yasalar.

Ekonomi

  57.Hükümet Programı, Eleştiriler  ve Alternatif

Çalışma Yaşamı

  Çalışma Yasaları

  Sosyal Güvenlik Yasaları

  Sendika Yasaları

Sektörler

  Hizmet

  Sanayi

  Tarım

  Maden

  Enerji

  Çevre

Basın

  Haberler

  Köşe Yazısı ve Yorumlar

  Yazı Dizileri

Muhtelif

  Yazılar,  Sözler,  Notlar...

Linkler

  Sendikalar

  Meslek Örgütleri

  Dernek,Vakıf,İnisiyatif

  Uluslararası Org.

  Medya

  Kamu Kurumları

  Uluslararası Resmi

  Diğer Linkler

İletişim

Arşiv

mai'ye geçit yok!
Onlar bir avuç ulusötesi şirket, biz ise bütün insanlığı temsil ediyoruz ve kazanacağımız koskoca bir dünya var.

Çalışma Grubu oluşumunda yer alan ve katkı koyan kuruluşlar

İşçi Sendikaları

Kamu Çalışanları Sendikaları

 • KESK G.M.        http://www.keskinsesi.org.tr/
 • Büro Emekçileri Seni G.M.
 • Birleşik Taşımacılık Ç.Sen.
 • Eğitim-Sen İst. 2 No’lu Şb.,
 • Enerji Yapı Yol-Sen G.M.
 • Enerji Yapı Yol-Sen İst. Şb.
 • Habersen G.M.
 • Madensen G.M.
 • Öğretim Elemankarı Sen. G.M.
 • Sağlık Emekçileri Sen. G.M.
 • Tarım Gıda-Sen İst. Şubesi
 • Tüm Bel.Sen G.M.

Meslek Odaları

Diğer Kuruluşlar

Ani_mai2.gif (4976 bytes)

Duyurlar