mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

ing / Ana Sayfa / Çalışma Grubu / Uyum Yasaları / Ekonomi / Çalışma Yaşamı / Sektörler / Basın / Muhtelif / Linkler / İletişim / Arşiv

TABD - Transatlantic Business Dialog / Atlantik Ötesi Sermaye Diyaloğu

SAYFANIN DÜZENLEME ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR.....

TABD  hakkında kısa bilgi:   İlk kez 1995 yılında oluşturulan platformun resmi bir statüsü bulunmuyor ancak işlevi son derece hayati. TABD’nin ilk konferansı Kasım 1995’de İspanya’nın Sevilla kentinde toplanmış.

TABD’nin kuruluş amacı, ABD ve AB şirketlerinin -kendi ülke yöneticileriyle işbirliği içersinde (ABD’nde Hükümet, AB’de ise Komisyon düzeyinde) – bu iki ekonomik bloğun sermaye gruplarının ortak çıkarları doğrultusunda öneriler geliştirmek ve yönetimlere kabul ettirmek için lobi faaliyetinde bulunmak. Örgütün politik öneri geliştirdiği konular arasında, Dünya Ticaret Örgütünün gündem içeriği ve anlaşma detaylarının belirlenmesi de bulunuyor. Örneğin, Kasım-2001 WTO-Doha Raundu anlaşmalarının sürekli yapılandırmaya açık bir şekilde (built-in) dizayn edilmesi önerisi (kabul edilmiştir) TABD tarafından geliştirilmiş ve WTO’ya iletilmiştir. Sermayenin uzun vadeli çıkarlarına yoğunlaşan TABD içinde, büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının (CEOs) kaygı ve önceliklerini esas alarak çalışmalar yürüten bir de “Uzmanlar Kurulu” bulunmaktadır. Örgütün halen iki başkanı bulunuyor : ABD-Boeing’den Bob Bott ve AB-BAE Systems’dan Tony Barry. TABD’nin 2002 yılı için belirlediği öncelikle alanlar şunlar: Sermaye Piyasalarında tam serbestiyet ; Erken Uyarı Mekanizmaları üzerinden ticari uyuşmazlıkların en aza indirilmesi; Elektronik Ticaretin geliştirilmesi; ulusal düzenlemelerin sermaye üzerindeki olumsuz etkilerinden kaçınmak için bütün düzenlemelerin uluslar arası normlara uygun hale getirilmesi; Doha’daki WTO gündeminin izlenmesi ve tavizsiz yürütülmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesel Anlaşmalar

  TAFTA (Tarans Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması)

  TEP (Tarans Atlantik Ekonomik Ortaklık)

  TABD (Altantik Ötesi Sermaye Diyoloğu)

  FTAA (Amerikalararası Serbest Ticaret Anlaşması)

  KİEB (Karadeniz Ekonomik İşbirliği)

Küresel Oluşumlar

  WTO  (Dünya Ticaret Örgütü)

  IMF    (Uluslararası Para Fonu)

  WB     (Dünya Bankası)

  UN      (Birleşmiş Milletler)

  OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı)

  ICC     (Uluslararası Ticaret Odası)

  WEF   (Dünya Ekonomik Forumu)

  NATO  (Kuzey Atlantik)

Bölgesel Oluşumlar

  EU (Avrupa Birliği)

  NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

  APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  ASEAN (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)

  Afrika Birliği

  COTONOU

  MERCOSUR

  Balkan İstikrar Paktı

  EUROMED

Küresel Anlaşmalar

  GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaşması)

  GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması)

  AoA (Tarım Anlaşması)

  TRIPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması)

  TRIMS (Teknik Engeller  Anlaşması)