mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

Küreselleşme

Uyum Yasaları

Ekonomi

Çalışma Yaşamı

  Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sendika Yasaları

Sendikal Hareketin  Rapor, Yazı ve Eleştirileri

  Esneklik, T.Kalite ve Yeni İş Organizasyonları Rapor, Yazı ve Eleştiriler

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
Onlar bir avuç ulusötesi şirket, biz ise bütün insanlığı temsil ediyoruz ve kazanacağımız koskoca bir dünya var.

Esneklik, Toplam Kalite, Yeni İş Organisazyonları ile İlgili Rapor, Yazı ve Eleştiriler

"Amerikan Rüyası"nın Perde Arkası: Amerikan İşçi Sınıfı (Gaye Yılmaz-Çalışma Grubu)

Toplam Kalite Yönetimi daha fazla KÖLELEŞMEDİR (İZMİT Kriz ve Esnek Çalışma Grubu)

Arjantin İşçi Sınıfında Yeni Yönelimler-(Yüksel Akkaya /Cosmopolitik Dergisi)

Küreselleşmeyi işler hale getirmek - (DTÖ Başkanı Mike Moore'un ICFTU konuşması - DİSK Uluslararası İlişkiler)

Ortak Örgütlenme ve BEDAŞ Deneyimi-(Enerji Yapı Yol Sen. İstanbul Şubesi

Çokulusluların Küresel Egemenliği - Petrol-İş Dergisi

 

 

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikalar Yasası - 25.06.2001

SSK-Sosyal Sigortalar Kurumu

Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi

BAĞ-KUR

İŞSİZLİK SİGORTASI

EMEKLİ SANDIĞI