mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

Küreselleşme

Uyum Yasaları

Ekonomi

Çalışma Yaşamı

  Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sendika Yasaları

Sendikal Hareketin  Rapor, Yazı ve Eleştirileri

  Esneklik, T.Kalite ve Yeni İş Organizasyonları Rapor, Yazı ve Eleştiriler

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!
DÜNYANIN BÜTÜN İŞÇİLERİ BİRLEŞİN !

TÜRKİYE Sendikal Hareketinin Rapor, Yazı ve Eleştirileri

"Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Projesi"nin İçyüzü (Eğitim Sen)

DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirisi (6 Haziran 2002)

"Amerikan Rüyası"nın Perde Arkası: Amerikan İşçi Sınıfı (Ç.Grubu)

Toplam Kalite Yönetimi daha fazla KÖLELEŞMEDİR (İZMİT Kriz ve Esnek Çalışma Grubu)

KÜRESEL DÜNYADA KONFEKSİYON İŞÇİSİ KADINLAR (Doç.Dr.Neşe Özgen, Ege Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

KESK BİLDİRİ (Kamu Görevlileri Sendikalar Yasası) Haziran 2002

Tersane İşçileri 24 Yıl Sonra GREV'de (Sibel Karadoğan-Çalışma Grubu)

Göç Yasası ne getirecek? -(Yücel Özdemir-Evrensel)

Arjantin İşçi Sınıfında Yeni Yönelimler-(Yüksel Akkaya /Cosmopolitik)

DTÖ Genel Başkanı MİKE MOORE'un ICFTU'ya yaptığı konuşmaya eleştirilerimiz - (Çalışma Grubu 1 Mart 2002)

Enformel Ekonomi: Sendikalar Kaybedilmiş (Bu) Alanı Yeniden Zaptetmelidir. (DİSK)

Ortak Örgütlenme ve BEDAŞ Deneyimi-(Enerji Yapı Yol Sen. İst.Şubesi

Çokulusluların Küresel Egemenliği - Petrol-İş Dergisi

Kamu Emekçileri Mücadelesi ve Sahte Sendika Yasasının Eleştirisi-KESK Raporu

 

DÜNYA   Sendikal Hareketinin  Rapor, Yazı ve Eleştirileri

Küresel Çelik Krizi ile ilgili olarak EMF(Avrupa Metal İşçileri Federasyonu)    tarafından hazırlanan durum raporu (Birleşik Metal-İş Sendikası)

Otomobil yapımında rekabeti aşırılaştıran "küçük devrim" VW'nin '5000X5000' modeli (Temmuz 2001)

ETUC, UNICE, UEAPME VE CEEP'in ortaklaşarak hazırladıkları ÖMÜR BOYU EĞİTİM için Eylem Çerçevesi (KESK)

ETUC, DTÖ Görüşmelerinin Emek Standartları Konusunda İlerleme Kaydetmemesini Kınamaktadır (Kasım 2001)

Sermaye, Kuzey-Güney ya da Zengin-Yoksul ülke ayrımı yapmıyor? (PACE Uluslararası Başkanı-Boyd YOUNG)

Filistin Bölgelerinde Son Durum üzerine PGFTU'nun (Filistin Genel Sendikalar Federasyonu) Eylül 2000 - Nisan 2002 Dönemi Raporu

ETUC'un WTO 4.Bakanlar Konferansına Bakışı (Eylül 2001)

ICFTU'nun WTO 4.Bakanlar Konferansı Eylem Çağrısı (Temmuz 2001)

NEW YORK Şehri Sendika Platformunun 11 EYLÜL Açıklaması-(27 Eylül 2001)

DTÖ Genel Başkanı MİKE MOORE'un ICFTU'ya yaptığı konuşmaya eleştirilerimiz - (Çalışma Grubu 1 Mart 2002)

Küreselleşmeyi işler hale getirmek - (DTÖ Başkanı Mike Moore'un ICFTU konuşması - DİSK Uluslararası İlişkiler)

  Dünyadaki Sendikaların Rapor, Yazı ve Eleştirileri

  Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sendika Yasaları

  Esneklik, T.Kalite ve Yeni İş Organizasyonları   Rapor, Yazı ve Eleştirileri

 LİNKLER