mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

Sermaye, Kuzey-Güney ya da Zengin-Yoksul ülke ayrımı yapmıyor?

 

“SCA Şirketi ile müzakerelerimizde bir takım güçlükler yaşayacağımızı tahmin ediyorduk, fakat, şirketin, sendikamız PACE ve üyelerine açıktan açığa savaş ilan edeceğini asla beklemiyorduk. Avrupalı bir işverenden bu tip bir davranış görmek gerçekten şok edici.”  PACE Uluslararası Başkanı Boyd Young

 

ABD, İşçi Sendikaları Konfederasyonu AFL-CIO üyesi PACE-Uluslararası Kağıt, Endüstri, Kimya ve Enerji İşçileri Sendikası, dünyadaki sendikalardan dayanışma talep ediyor.

 

SCA, İsveç orjinli Çok Uluslu bir kağıt şirketi olup; kısa bir süre önce ABD’nde Georgia-Pacific bölgesinde Sendikamızın örgütlü olduğu 5 kağıt dönüşüm fabrikası ile 4 kağıt havlu ve kağıt ürünler imal eden fabrikayı satın almıştır. Sendikamız PACE, bu yıl Illinois’deki SCA kağıt ürünler fabrikasında yeni bir TİS(Toplu İş Sözleşmesi) imzalamak üzere müzakerelere başladı. Amacımız; SCA Yönetimi ile karşılıklı işbirliği üzerinden verimli bir ilişki geliştirmekti. Bizler, Şirketin Kuzay Amerika pazarına yayılmak ve bu pazarda başarılı olmak istediğine inanaıyorduk ve şirketin bu hedefini paylaşıyorduk. Bu gün geldiğimiz noktada SCA şirketinin talepleri işletmedeki işyeri barışını ilelebet zedeleyecek çatışmalara yol açacak kadar kabul edilemez boyuttadır.

 

SCA şirketinin taleplerinden bazıları:

·         Sözleşme, SCA’nın sendikayla hiç bir görüşmede bulunmaksızın işyerinde yeni çalışma hüküm ve kurallarını uygulanmasına izin verecek bir dilde hazırlanacak.

·         Sözleşme ile, Şirkete, çalışma programları ve çalışma sürelerini çalışanların kişisel yaşamı ya da aile ilişkilerini dikkade almaksızın istediği zaman ve istediği şekilde değiştirme hakkı tanınacak.

·         Kıdemle ilgili tüm düzenlemeler kaldırılacak. (Kıdemle ilgili bu hüküm, ABD endüstriyel ilişkilerinde dokunulmazlığı olan bir maddedir.)

·         Çalışanların normal çalışma sürelerinin ötesinde çalışması gerektiği zamanlarda tüm yemek ödentileri kaldırılacak.

·         Haftanın hangi gününde ve günün hangi saatinde olursa olsun işçilerin yaptıkları çalışma karşılığında şimdiye kadar aldıkları ücretten daha düşük bir ücret ödenecek.

·         Sözleşme ile şirkete, sendikasız işçiler tarafından yapılan tamir ve bakım işlerinde sözleşme dışı davranma ve bu gruba daha düşük ücret ödeme hakkı tanınacak.

·         Fazla Mesai sınırsız ve zorunlu hale getirilecek.

·         Disiplin ile ilgili olaylarda uygulanan haklı gerekçe v.b. tüm prosedür tamamen kaldırılacak.

·         Sağlık sigortasının bedelinin %50 ödemesi ile ücretlere, 3 yıl süreyle hiç bir artış sağlanmıyacak.

·         Haftasonu ve tatillerde yapılan primli ödemeler kaldırılacak.

·         Gerek duyulursa tüm çalışanlar tatiller ve hafta sonlarında da çalışacak.

 

Görünüşe bakılırsa, SCA Kuzey Amerika’daki yönetiminden bir sendika nasıl çökertilirin dersini alıyor. Bir sendika başkanı olarak hayatımda bu tip işveren taleplerine çok nadir rastladım. Hiç şüphe yok ki SCA bu talepleri ile grevi zorunlu kılacak ve büyük bir uyuşmazlık yaratarak lokavtı meşrulaştırmayı hedefliyor. Şirket, mevcut anlaşmayı 1 Eylül itibarıyla bitiriyor. SCA’nın bu akıl almaz talepleri tüm dünya sendikaları için bir endişe kaynağı olmuştur. SCA, ABD’ndeki savaşı kazanacak olursa acaba bir sonraki hedef hangi sendika ve işkolu olacaktır? Sizlerden isteğimiz, şirketin İsveç’teki yönetimi de dahil olmak üzere kınama faxı göndererek dünyada hiç bir işverene böylesi bir işçi-düşmanı davranışta bulunma hakkını tanımıyacağımız uyarısında bulunmanızdır.

 

Dayanışma Duygularımla,

 

PACE Sendikası Uluslararası Başkanı

BOYD  YOUNG