mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


ICFTU'nun WTO 4.Bakanlar Konferansı Eylem Çağrısı

9-13 Kasım 2001 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak Dünya Ticaret Örgütü 4. Bakanlar Konferansının dünya çapında protesto edilmesi kampanyasına ilk kez dünyanın en büyük işçi sendikaları konfederasyonu ICFTU’da (Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu) katıldı. ICFTU, üyesi olan sendikalara 9 Kasım’da eylem çağrısı yapıyor. ICFTU’nun Eylem Çağrı metni.

 

"Sendikaların Küresel Eylem gününe siz de katılın !

 

"ICFTU Yürütme Kurulu Temmuz 2001'de yapmış olduğu 21. (özel) toplantısında , DTÖ'nün aynı tarihlerde Katar'da düzenleyeceği Bakanlar Konferansıyla bağlantılı olarak 9 Kasım gününü, dünya sendikalar eylem günü olarak belirlenmesi kararını oy birliği ile almış bulunmaktadır.

 

Eylem günü, uluslararası sendikal hareketin yıkıcı küreselleşmeyi durdurma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterecektir. Bizler, dayanışma ve adalete endeksli, değerleri, dünya işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını yok etmeyi hedeflemeyen bir küreselleşmeyi destekliyoruz. Eylem günümüzün ana teması "Halklar için çalışan bir küreselleşme" olacaktır. Sizleri, bu eylem gününe katılmaya çağırıyor ve bu eylemi bir işyeri eylemleri ile desteklemenizi istiyoruz.

 

"9 Kasım, Katar'da toplanacak 4 günlük DTÖ Bakanlar Konferansının ilk günüdür. Aynı gün, tüm dünyadaki sendikalar "küresel eylem gününe" katılacak ve temel amaç; dünyadaki tüm işyerlerinde küreselleşmeyle ilişkili eylemler düzenlemek olacaktır. Binlerce işyerinde, yeni bir küreselleşme için çağrı yapılacaktır.

 

Dünyanın her yerindeki işçiler: 

  • İşçi haklarını ve iş güvencesini tehdit eden küreselleşmeye Hayır!
  • Eğitim ve Sağlık hizmetlerini zayıflatan küreselleşmeye Hayır !
  • Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul eden küreselleşmeye Hayır!
  • Demokrasiyi baskı altına alan ve yok sayan küreselleşmeye Hayır!
  • Evet, dünyanın her yerindeki tüm halkların yararına bir küreselleşme istiyoruz!
  • Evet, küresel bir eşitlik ve adaleti getirecek bir küreselleşme istiyoruz! taleplerini ve şiarlarını haykıracak.

 

İşyerlerinde düzenlenecek toplantılar ve bilgilendirmelerin yanı sıra sendikalar gösteri yürüyüşleri, açık hava mitingleri, işi durdurma eylemleri, kamuoyunu harekete geçirmeye dönük girişimler, medyanın dikkatini çekme amaçlı eylemler, fax zincirleri gibi eylem tiplerini de düşünebilirler.

 

Ayrıca, pek çok üyemiz de Katar'daki konferans sırasında düzenlenecek eylemlere fiilen katılım kararı almış bulunmaktadırlar. Böylece konferansa katılan hükümetlerin dikkatleri sendikal hareketin taleplerine yoğunlaştırılabilecektir. Bu konudaki öngörülerinizi çeşitlendirmek amacıyla önümüzdeki günlerde sizlere başka doküman ve materyaller de göndereceğiz. Ayrıca, düşüncelerinizi diğer örgütlerle paylaşabilmenize de imkan tanıyacak özel bir web sayfası dizayn edeceğiz.

 

“Katılımınız için ısrar ediyor ve sesimizi duyurmamız için hep birlikte hareket etmek zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz."

 

Bu eylemle ilgili ayrıntılı haberler için www.global-unions.org sitesini ziyaret ediniz.