mai'ye geçit yok!

English

Ana Sayfa

Çalışma Grubu

Küreselleşme

Uyum Yasaları

Ekonomi

Çalışma Yaşamı

  Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Sendika Yasaları

Sendikal Hareketin  Rapor, Yazı ve Eleştirileri

  Esneklik, T.Kalite ve Yeni İş Organizasyonları Rapor, Yazı ve Eleştiriler

Sektörler

Basın

Muhtelif

Linkler

İletişim

Arşiv

mai, sermayenin anayasasıdır!

ÇALIŞMA  YASALARI

 

4857 Sayılı İŞ KANUNU(Yeni)

1475 Sayılı İş Kanunu(Eski)

İş Güvencesi ve Kıdem Tazminatı Fonu Yasa Tasarısı Hakkında Rapor - DİSK Uzmanları Raporu

Sosyal Güvenlik Kurumları

SSK,     BAĞ-KUR,     EMEKLİ SANDIĞI

SSK-Sosyal Sigortalar Kurumu

506 sayılı SSK Yasası

4447 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ile Yapılan Değişiklikler

BAĞ-KUR

1479 sayılı BAĞ-KUR Yasası

4447  Sosyal Güvenlik Yasası ile Yapılan Değişiklikler

EMEKLİ SANDIĞI

Yeni Oluşturulan Sosyal Güvenlik Yapıları

Bireysel Emeklilik ve Tasarruf Sistemi

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

İşsizlik Sigortası

4447 Sayılı Yasadaki İşsizlik Sigortası Kuruluş Maddeleri

Sendikal Yasalar

2821 Sayılı Sendikalar Kanunu

Grev Lokavt Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikalar Yasası - 25.06.2001

Kamu Emekçileri Mücadelesi ve Sahte Sendika Yasasının Eleştirisi - KESK Raporu

Sayfa İçeriği

Çalışma Yasaları

Sosyal Güvenlik Kurumları

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı

Yeni Oluşturulan Sosyal Güvenlik Yapıları

Sendikal Yasalar

İlişkili Sayfalar

  Sendikal Hareketin Rapor, Yazı ve Eleştirileri

  SSK Raporu  Eskişehir-Bilecik Tabip Odası