mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu


ETUC DTÖ GÖRÜŞMELERİNİN EMEK STANDARTLARI KONUSUNDA İLERLEME KAYDETMEMESİNİ KINAMAKTADIR

 

ETUC Genel Sekreteri Emilio Gabaglio şunları ifade etti: “ETUC adına Doha görüşmelerinin temel emek standartlarına saygı konusunda her hangi bir gerçek ilerleme sağlamamış olmasını derin kaygıyla karşılıyorum. Bunun açık ticaret sistemine ve DT֒nün kendisine olan kitlesel desteği daha da geriletebileceğinin endişesini duyuyorum.”

 

ETUC bazı ilerlemelerin de kaydedilmiş olduğunun farkındadır (temel emek standartları ile ilgili hata bunları gölgeleyebilecek olsa da). Özellikle de dünya onyıllardır görülen en kötü resesyona doğru ilerlerken, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki sorunları çözmek için ciddi görüşmelerin gerekli olduğu ortadadır. Seattle iki yıl önce tümüyle başarısız kalmışken Doha’nın başardığı, en azından bir görüşmeler sürecinin başlatılmış olması,ETUC’un ancak iyi karşılayabileceği bir şeydir; biz daha cesur ve daha ilerletici bir gündem için mücadele etmiş olsak da böyledir bu.

 

Bunun dışında ETUC gelişmekte olan ülkelerin ilaçlara karşılanabilir fiyatlarla ulaşabilmelerine ilişkin kaydedilen ilerlemeyi, çevre konularında ulaşılan kısmi anlaşmayı (DTÖ kuralları ile Çok Taraflı Çevre Anlaşmaları arasında uyumluluğu sağlamak için görüşmeler kararı) de olumlu karşılamaktadır. Bu sınırlı ilerlemeyi, büyük muhalefete karşın Komisyonun ve AB’nin çalışmasına borçlu olduğumuzu görüyoruz.

 

Komisyonun temel çalışma standartları konusunda da daha güçlü bir metine ulaşılması için son anlara kadar mücadele ettiğini biliyoruz. ETUC AB Bakanlar Konseyinin, Konferansın sonucu karşısında, bu standartları uluslar arası ölçekte savunmayı sürdürme kararlılıklarını yansıtan bir karar almasını olumlu karşılıyoruz. Bu çabaları yakından izleyeceğiz.

 

Avrupa sendikal hareketi bir “gelişme turu” kavramını güçlü bir şekilde desteklemiştir çünkü gelişmekte olan ülkelerin adil muamele görmediklerini biliyoruz. Bizim gelişmeyle ilgili kavramımız Birleşmiş Milletler ile aynı: sürdürülebilir olması için gelişmenin sadece ekonomik ve çevre ilerleme konusunda değil, aynı zamanda sosyal ilerlemeden oluşması gerekiyor. Ancak ETUC bazı gelişmekte olan ülke hükümetlerinin hala DTÖ sistemi ile sosyal konular arasında ve özellikle de DTÖ ile temel çalışma standartları konusunda her hangi bir bağlantı yapılmasına karşı büyük kuşku duyduklarının farkındadır. Biz bu kaygıların yersiz olduğunu düşünüyoruz ancak en azından küçük de olsa ilerleme kaydetmek için Doha’daki sendika delegasyonu şu formulasyon üzerinde bir uzlaşma arayışında oldu: “DTÖ ILO ile kalıcı bir forumda küreselleşmenin sosyal yönleri konusunda etkin şekilde çalışmalıdır.”

 

Ne yazık ki AB’nin ve bir dizi diğer hükümetlerin çabalarına karşın, bir grup sert-muhalefet ülke en alçakgönüllü önerileri bile bloke etmeyi başardılar. Sonuç olarak final deklarasyonu, temel çalışma standartları konusunda yalnızca daha önceki Singapur Deklarasyonuna atıfta bulunmaktadır (burada DTÖ/ILO işbirliği öngörülmüş ancak hiçbir zaman uygulanmamıştı).

 

“Temel çalışma standartlarına saygı unutulacak bir konu değildir, aslında Çin’in DT֒ye üyeliği sonrasında, bu ülkenin emek haklarındaki çok düşük karnesi ile, bu kaygılar daha da artacaktır. Dolayısıyla Doha’nın hemen sonrasında ETUC’un kabul edebileceği minimum DT֒nün küreselleşmenin sosyal boyutu konusunda ILO’nun oluşturduğu Dünya Komisyonu’nda aktif bir rol oynamayı kabul etmesidir. AB’nin bu konuda itici rol oynamasını bekliyoruz.” diyerek Emilio Gabaglio konuşmasını tamamladı.