mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

DTÖ müzakerelerinde kamu hizmetlerine saygı göstermelidir.

ICFTU - ULUSLARARASI HÜR SENDİKALAR KONFEDERASYONU

 

Brüksel, 1 Eylül, 2003 (ICFTU Online)

 

 

ICFTU Cancun, Meksika’da 10-14 Eylül tarihlerinde yapılacak 5. DTÖ Bakanlar Konferansı toplantılarında, ticaret bakanlarının temsil ettikleri insanların çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini, bu nedenle de ülkelerindeki kamu hizmetlerinin niteliğini düşürecek ticaret anlaşmalarına izin vermemelerini talep ediyor.

 

GATS anlaşması süreçleri ile birçok ülke sağlık, eğitim ve su tedariki gibi temel hizmetlerini yabancı yatırımcılara açmak zorunda kalıyor. Bu da bu hükümetlerin nüfusun tümü için nitelikli kamu hizmetleri sağlamalarının gitgide zorlaşacağı anlamına geliyor.

 

Fakir ve izole edilmiş insanlar bu süreçten en fazla etkilenecek olanlar. Kamu Hizmetleri Enternasyonali PSI’ya göre kamu hizmetlerini uluslararası özel sektör şirketlerine açma deneyimi dünya çapında sıradan insanlar için yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Kar amaçlı şirketler düşük kar beklenen ancak en çok ihtiyaç olan alanları ihmal etmektedirler.

Bu nedenle ICFTU ve üyeleri ilgili bakanlara, hizmetlerde serbest ticareti açmanın toplumsal sonuçlarını göz ardı etmeme çağrısı yapmaktadır. DTÖ müzakerelerinde hizmetleri açmak temsil ettikleri insanların çıkarlarının aleyhine olacaktır.

 

ICFTU Genel Sekreterine göre demokratik hesap verebilirliğin alternatifi bulunmamaktadır ve hükümetler kamu hizmeti sunumları ile ilgili kritik kararlarının şirket yönetim kurulu odalarına bırakılması sonucunu doğuracak DTÖ anlaşmalarına imza atmamalıdırlar.

 

ICFTU ticaret bakanlarına özellikle hükümetlerinin ülke düzeyinde yasal olarak yargılanma riski olmaksızın düzenleme yapabilme hakkını etkin bir şekilde savunma çağrısı yapmaktadır. Bu çok önemli kaygıları gidermek için bakanlar Cancun’da ulusal sosyal ve çevre düzenlemelerinin DTÖ ticaret mahkemelerince yalnızca “serbest ticaret” saiki ile illegal bulunabilmesi olanağını ortadan kaldıran bir açıklamayı karar altına almalıdırlar. Şurası açık ki eğer ülkeler sağlık, eğitim, su tedariki ve diğer hizmet sektörlerinde kör bir şekilde Pazar ilkelerinin geçerli olmasını istemiyorlarsa hiçbir hesap verme yükümlülüğü olmayan bir şirket veya uluslararası bir organ onlara bunu yapmasını söyleyemez.

Nitelikli kamu hizmetlerine saygı çağrısı yaparken ICFTU Küresel .Sendikalar Küreselleşme üzerine kampanyasını desteklemektedir. Bu kampanya bu süreçlerde insanların ihtiyaçlarının ilk sırada gelmesi için toplum bilincinin ve desteğinin yükseltilmesini hedeflemektedir.