mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

Amerikan Rüyası

NEWSROOM / Çeviren: Gaye Yılmaz

10 Ekim   2004

Özgür Radyo Kassel’in www.ozgur_radyo.de isimli web sitesinden alınmıştır.

 

 ABD’de İşçilerin Sağlık Yardımı alma düzeylerine göre dağılımı

 

Source: The Commonwealth Fund Biennal Health Insurance Survey (2003)

 

 

ABD iş gücü, sağlık ve sosyal yardımlardan yararlanma hakkı bakımından tam anlamıyla parçalanmış bir durumda. Düşük ücretli işçilerin yarıdan fazlası sağlık yardımı ve hastalık izni gibi temel kazanımlardan tümüyle yoksun bir durumda çalıştırılıyor.

 

Amerikan rüyası  ABD deki Commonwealth Fonu tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre saat ucreti 15 $’ın altında olan düşük ve orta ücretli işçilerin işverenlere bağlı sigorta kapsamından neredeyse tümüyle mahrum oldukları söz konusu bu sigortanın ise hastalık izninden son derece ciddi iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlarda ücretsiz tedavi görme gibi en temel ihtiyacları kapsadığı belirtiliyor. Bu işçiler çalışamayacak kadar hasta olup işe gidemediklerinde ücretleri de kesiliyor. Yaşanan bu dram, sağlık hizmetlerine erişimde son derece düşük ücret almaları dolayısıyla zaten sorun yaşayan düşük ücretli işçilerin yaşamsal sorunlarını çözememesi durumunu daha da kronikleştiriyor. Fonun başkanı Karen Davis konuyla ilgili olarak „ Biz genellikle yeterli sağlık hizmeti kapsamının maliyeti konusuna yoğunlaşıyoruz ama maalesef çoğunlukla işçilerin sağlıklı ve verimli çalışamaz duruma gelmelerinin bize maliyetini göz ardı ediyoruz“ diyerek sermaye için insan sağlığı gibi bir konunun bile verimlilik ve maliyet temelinde ele alındığını bir kez daha gözler önune seriyor.

Yine araştırmaya göre tam zamanlı ya da kısmi süreli çalışanların sadece üçte birinin saat ücreti 15 $ in uzerinde ve yine bu grup tüm bir yıl boyunca sağlık sigortası kapsamında bulunuyor. En düşük ücretli işçilerin beşte ikisi –ki, bu oran en yüksek ücretli işçilerin iki katından daha fazla bir çoğunluğu temsil ediyor-  ciddi sağlık sorunları yaşamakta ve en basitinden bir reçete yazdırma ya da basit bir doktor kontrolünden geçme, tedavi olma gibi en temel haklardan bile mahrum. Düşük ve orta ücretli işçilerin, yüksek ücretli ve sağlık sigortası kapsamında olan işçilere oranla çok daha yüksek faturalar odedikleri belirtiliyor. Bu nedenle düşük ücretli işçilerin sağlıkla bağlantılı olarak çok ciddi bir mali kriz yaşadıkları gerçeğinin altı çiziliyor aynı raporda. İşveren tarafından karşılanan sigorta kapsamında olan işçilerin beşte birinin sigortaya girişlerinden itibaren yürürlük tarihinin başlaması için çok uzun bir süre beklemesi gerekiyor. Bu süre bu işçilerin %70 kadarı için 1 ila 3 ay arasında, %16’sı ise 4 ay veya daha uzun bir süreyle beklemek zorundalar. En düşük ücretle çalışan işçilerin beşte biri ücretlerinin %5’ini sağlık giderlerine ayırmak zorunda kaldıklarını ya da geçim için ayırdıkları parayı sağlıkları için kullanmak mecburiyetinde olduklarını belirtiyor. En düşük ücretli işçilerin %51’inin ücretleri hastalık dolayısıyla işe gidemediklerinde kesiliyor. %64’ü ise doktora gitmek için izin bile verilmediğini belirtiyor. “Sigortasız Amerikalı işçilerin sayısı gün geçtikçe inanılmaz bir hızla artıyor. Bu durum gelecek ve özellikle de işçilerin kendilerinin ve ailelerinin yaşamlarının her gün daha fazla risk altına giriyor olması dolayısıyla bizi kaygılandırmalı.Şirketler ve Amerikan ekonomisinin geleceği tam kapasite ile çalışabilecek güçteki işçilerin sağlıklı kalmasına bağlı.” diyor raporu hazırlayan ekip.

http://www.cmwf.org/newsroom/newsroom_show.htm?doc_id=241934