mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

En Kötü AB Lobiciliği 2005 ödülleri

Aşağıda her aday ile ilgili kısa açıklamalar bulabilirsiniz, ayrıca daha fazla bilgi için linkler mevcut.

Her seçmen sadece bir aday için oy kullanmıştır.

Anti-MAI Çeviri Grubu

10 Temmuz 2006

 

Avrupa’nın ilk ‘En Kötü AB Lobiciliği’ 2005 Ödülü

Yılda yaklaşık olarak bir milyar euro yardım alan, sayıları 10,000’i aşkın sermaye lobileri Brüksel’in iktidar sahnesinde boy göstermektedir. Bu şirketler her dem taze ve genelde etik dışı yollarla gün geçtikçe daha da etkin olmaktadırlar. Güçlü lobi grupları çevresel duyarlığın oluşmasını engelleyerek, bilim insanlarını satın alarak, anarşist-kapitalist think-tank’leri destekleyerek, ayrıcalıklı muamele olanaklarını sağlayacak kanalları zorlayarak ve AB bürokratlarıyla olan güçlü ilişkilerinin yardımıyla isteklerini elde etmektedirler.

Kıdemli lobici Daniel Guéguen’in de belirttiği gibi olan biten bu kadarla da sınırlı değil: “yakın gelecekte […] bizler çok daha acımasız lobi stratejilerini benimsemekle meşgul olacağız..Bu stratejiler büyük bir olasılıkla maniplasyon, istikrarsızlık veya yanlış bilgilendirme gibi araçları da kapsayacak ”

İnternet ortamında gerçekleştirilen üç haftalık bir oylamadan sonra , Brüksel de Cinema Nova’da 15 Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen törende, “Yaratıcılık için Kampanya” adlı sermaye STK’sı “en kötü AB lobicilği 2005” yarışmasında birincilik ödülüne layık bulunmuş ve dereceye girmeyi başaran diğer lobi mekanizmaları ile birlikte Avrupa kamu oyuna takdim edilmiştir.

Özel “kara kutu ödülü” nü kazanan ise, lobicilerin lobicisi, Avrupa komisyonunun da lobiciliğe açık kurallarla işletilmesini amaçlayan Avrupa Şeffaflık Girişimi SEAP and EPACA olmuştur.

‘En kötü AB Lobicilik’ 2005 ödülü organizasyonu “Şirketlerin Avrupa’sını İzleme Grubu” LobbyControl, SpinWatch ve Yeryüzü Dostları Avrupa’nın işbirliği ile düzenlenmiştir.

On aday, 2005 yılı boyunca yapılan araştırma ve incelemelerin yanısıra medya raporları ve diğer yayınlar taranarak belirlenmiştir.

Adaylar ve Oylama Sonuçları

Aday

Oy Yüzdesi

Oy Sayısı

Yaratıcılık Kampanyası

“Sorumlu işletmecilik” adıyla kendisini kamu oyuna takdim eden bu yapı, gerçek amacı olan şirket taleplerini koruma ve kollama hedefini sanki toplumsal çıkarları korumayı amaçlıyormuş gibi sundu. Tüzel kişilik olarak ise “STK” olmayı seçti.

85%

7035

ExxonMobil

AB’ nin iklim değişimini önleme amaçlı girişimlerini reddeden think tank’ leri cömertçe fonlandırması dolayısıyla listeye girdi.

5%

418

Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE)

AB iklim yasasına şiddetle saldıran mahkeme kararını aldırmayı başararak aday oldu.

2%

206

Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC)

‘Bilinçli Tüketicilerin sahte düşmanlığı’nın etkin kılınması önerisi ile aday oldu.

2%

181

Avrupa Hasta Forumu

Hastalardan ziyade ilaç şirketlerinin çıkarlarını temsil ettiği için aday oldu.

2%

130

Yeni Savunma Ajansları

Silah sanayinin ‘Kitlesel proganda silahı’ işlevini görüyor olması dolayısıyla önerildi.

1%

114

SEAP ve EPACA – Lobilerin Lobisi

Çalışmalarını kamoyundan gizlemedeki başarıları dolayısıyla önerildi

 

1%

84

ESF-Avrupa Hizmetler Forumu

AB ticaret gündemini belirlemek için AB ticaret yetkililerine ayrıcalıklı erişim olanaklarını yaratması ve kullanması dolayısıyla aday oldu.

0%

72

Brom Bilim ve Çevre Forumu (BSEF) ve PR-Halkla İlişkiler firması Burson-Marsteller

Gerçek niyetlerini gizleyerek sermayenin çıkarına mücadele etmeyi sürdürebilmesi dolayısıyla aday oldu.

 

0%

49

Houston Consulting Europe

Büyük banka lobicileri ile Avrupa Parlemantosu üyelerinin biraraya gelmelerini örgütlemesi dolayısıyla aday oldu.

 


%0

 

36

                                                                                              Toplam Oy Sayısı : 8325

Bizler, teşhir etme ve kınamanın bu tip sermaye lobi faaliyetlerinin önüne geçmenin bir yolu olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle her durumda Avrupa lobiciliğinin kurallarının yeniden tanımlandığının vurgulanmak zorunda olduğuna inanıyoruz. Lobiciler kim adına, ne kadar bütçe ile ve hangi siyasi baskı araçlarını kullanarak faaliyet gösterdikleri konusunda halka hesap vermelidirler.

AB lobiciliğine dair daha fazla bilgi aşagıdaki web siteleri ziyaret edilebilir.

http://www.corporateeurope.org/

http://www.lobbycontrol.de/

http://www.foeeurope.org/

http://www.spinwatch.org/

http://www.alter-eu.org/