ULUSLAR ARASI PANEL

23 EYLÜL 2006 / CUMARTESİ

Düzenleyen:       Rosa Luxemburg Vakfı’nın Katkılarıyla

                          Birleşik Metal İşçileri Sendikası

 

Toplantı Yeri:    Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Merkezi

          Tünel Yolu Cad. No: 2 Bostancı/ISTANBUL

          Tel: 0216 380 85 90

 

Günümüz Üretim İlişkilerinin Eleştirel Marxist Perspektiften Değerlendirilmesi

PROGRAM AKIŞI  

Moderatör: Mehmet Beşeli

09.30 Açış Konuşması: Adnan Serdaroğlu (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı)

10.00 Nail Satlıgan:

                Panel oturumu için genel bir çerçeve

10.10         Michael Heinrich:

                Marx’ın Kapital’i Nasıl Okunmalı Nasıl Uygulanmalı?

10.40 Thomas Sablowski:

                Sermaye Birikim Rejiminin Değişmesi ve İşçiler Üzerine Yansımaları

11.10         Nail Satlıgan:

                Yeni Ekonomi: Marxizmin Doğrulanması mı? Olumsuzlanması mı?

11.40         Kahve Molası

12.00         Mehmet Türkay:

                Kapitalizmde “kalkınma” söylemi

12.30         Fuat Ercan:

                KAPİTAL’in Güncelliği, Politikanın Güncelliği: Türkiye

13.00         Yemek Molası

Öğleden Sonra Oturumu

14.00        Panel konuşmacılarının sabah oturumuna ilişkin kendi genel değerlendirmelerini                   yapacakları ve tartışma bölümü için ön açıcı nitelikte olacak 10’ar dakikalık                   konuşmalar.

15.00        Genel Tartışma: Katılımcıların soru, yorum ve katkıları

17.00        Kapanış