mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

 

BİLGİ PAYLAŞIMI, PANEL ve TARTIŞMA'ya DAVET

Türkiye MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

 

Tarihi                  : 29 Temmuz 2006 (Cumartesi)

Başlama Saati    : 13.30

Yeri                    : TMMOB - Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi / Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası – Beşiktaş

 

ÇALIŞMA GURUBUMUZUN 150. TOPLANTI PROGRAMI

13.30    BİLGİ PAYLAŞIMI:  Küreselleşmedeki son gelişmeler / Çalışma Gurubu katılımcılarının sunumları

14.30    PANEL:   Uluslar arası ticaret, küresel değer zincirleri ve sermaye birikim sürecinin bugünkü aşaması,

             Prof.Dr. Mehmet TÜRKAY ve Yar.Doç.Dr Berna MÜFTÜOĞLU'un sunumları,

16.00    TARTIŞMA

             Toplantıya katılımınızı ve katkı koymanızı bekliyoruz