mai ve küreselleşme karşıtı çalışma grubu

AB15  ile  AB25'in  İstatistiki  Karşılaştırması-2

Eurostat, 11 Mart 2004 tarihli raporu

MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu

 

1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni ülkenin AB’ye tam üye olmalarından sonra, İşsizlik, İşçi Maliyeti ve Verimlilik, Enflasyon, Büyüme, Ticaret, Temel İhraç Ürünleri ve Tarım-Hayvancılık konularında AB İstatistik Kuruluşu Eurosat tarafından yapılan 15 üyeli AB ile 25 üyeli AB'nin karşılaştırmalı çalışmasını bilgilerinize sunarız. İstatistikler TÜSİAD Brüksel Temsilciliği tarafından türkçeleştirmiştir. 

  15 Nisan 2004

 

İŞSİZLİK

AB25’de İşsizlik Oranı AB15’den %1 Daha Yüksek

 

İşsizlik Oranı*

Ocak 2004  (%)

İstihdam Oranı**

2002 (%)

Yarı Zamanlı İstihdam

(% toplam)

2002

Geçici İstihdam

(% toplam)

2002

Toplam

Kadın

25 yas altı

Toplam

Kadın

Erkek

Toplam

Kadın

Toplam

Kadın

EU25

9.0

9.9

17.8

62.9

54.7

71.0

16.6

29.8

12.8

13.7

EU15

8.0

8.9

15.4

64.3

55.6

72.8

18.2

33.5

13.1

14.3

Çek Cumh.

8.0

10.3

18.3

65.4

57.0

73.9

4.8

8.3

8.3

9.5

Estonya

9.5

9.5

21.0

62.0

57.9

66.5

6.7

9.6

2.2

1.7

Kıbrıs

4.7

5.3

10.4

68.6

59.1

78.9

7.2

11.3

9.1

12.7

Letonya

10.5

10.7

17.0

60.4

56.8

64.3

9.3

11.2

11.6

9.4

Litvanya

11.7

12.7

25.0

59.9

57.2

62.7

9.8

11.0

7.5

4.8

Macaristan

5.9

5.7

12.8

56.6

50.0

63.5

3.6

5.1

7.4

6.8

Malta

8.8

12.4

20.7

54.5

33.6

75.3

8.8

18.9

4.2

5.6

Polonya

19.1

19.9

40.7

51.5

46.2

56.9

10.7

13.4

15.5

14.6

Slovenya

6.4

7.0

15.8

63.4

58.6

68.2

6.6

8.3

14.7

16.7

Slovakya

16.6

16.9

30.5

56.8

51.4

62.4

1.9

2.7

4.8

4.4

ABD

5.7

5.6

12.0

62.7

56.3

69.7

:

:

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* İşsizlik oranları, işsiz nüfusun (15-74 yas arası) toplam işgücüne oranını göstermektedir. Toplam işgücü çalışan ve işsiz nüfusun toplamından oluşmaktadır.

** İstihdam oranları çalışanların aynı yaş grubundakilere (15-64) oranını göstermektedir.  : Veri mevcut değil

 

 

 

 

İŞÇİ MALİYETİ  VE  İŞ VERİMLİLİĞİ

AB25’de İşçi Maliyetleri ve İş Verimliliği AB15’den Daha Düşük

 

 

İşçi Maaliyetleri*

€, 2000

İsdihdam edilen Kişi Başına İş Verimliliği**, 000 €, 2002

Haftalık çalışma saatleri

2002

EU25

19.09

51.9

39.2

EU15

22.21

57.6

38.7

Çek Cumh.

3.90

16.9

42.4

Estonya

3.03

12.0

40.8

Kıbrıs

10.74

:

40.9

Letonya

2.42

12.0

43.6

Litvanya

2.71

10.7

39.4

Macaristan

3.83

17.0

41.2

Malta

:

:

:

Polonya

4.48

16.9

42.7

Slovenya

8.98

25.4

41.3

Slovakya

3.06

13.3

42.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veriler sanayi ve piyasa hizmetlerine ilişkindir

*Saat başına düşen işçi maliyetleri: Toplam yıllık işçi maliyetlerinin toplam çalışma saatine bölünmesi. AB25 Belçika ve Malta’yı içermemektedir. AB15 Belçika’yı içermemektedir.

** Çalışan kişi başına mevcut fiyatlarda Brüt Katma Değer. AB25 Kıbrıs ve Malta’yı içermiyor

:Veri mevcut değil

 

 

ENFLASYON

Yıllık Enflasyon: 2003 Yılında AB15 ve AB25’de Enflasyon Oranı %2

 

Enflasyon yıllık ortalama değişim oranı 2003/2002

Tüm Kalemler

Yiyecek& İçecek

Alkol&Tütün

Konut

Ulaşım

İletişim

Restorant

& oteller

EU25

2.0

1.6

4.5

2.8

2.5

-0.4

3.2

EU15

2.0

1.9

4.9

2.6

2.5

-0.5

3.2

Çek Cumh.

-0.1

-2.0

0.9

0.7

0.4

-2.8

2.4

Estonya

1.4

-1.9

3.0

3.2

-0.3

5.0

3.7

Kıbrıs

4.0

5.2

18.0

11.0

0.2

-13.5

5.8

Letonya

2.9

2.6

1.6

4.6

3.5

-3.9

2.6

Litvanya

-1.1

-3.7

3.3

0.3

1.9

-0.5

0.0

Macaristan

4.7

1.4

11.1

7.6

4.3

1.6

8.9

Malta

:

:

:

:

:

:

:

Polonya

0.7

-1.2

-2.5

3.3

4.6

-0.1

1.2

Slovenya

5.7

4.4

11.8

5.7

4.5

1.1

8.6

Slovakya

8.8

3.3

12.1

22.2

9.4

3.0

7.8

ABD

2.3

2.1

2.0

2.5

3.1

-1.4

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Veri  mevcut değil

 

 

 

BÜYÜME

Genişleme GSHM’da Yaklaşık %5’lik Bir Büyüme Sağlayacak

 

GSMH

GSMH Katma Değer Artışının Sektörlere Göre Dağılımı  2002*** (%)

 

Milyar €,

2002

Kişi Basına Düşen*

(AB15=100)

2002

Yıllık Büyüme Oranı**

Tarım

Sanayi

 

Hizmetler

 

EU25

9 613

91

0.5

2.1

27.2

70.7

EU15

9 169

100

0.4

2.0

27.0

71.0

Çek Cumh.

78

62

3.4

3.2

37.3

59.5

Estonya

7

40

4.6

5.4

29.3

65.3

Kıbrıs

11

77

2.2

4.1

20.3

75.6

Letonya

9

35

7.3

4.7

24.7

70.6

Litvanya

15

39

8.8

7.1

30.5

62.4

Macaristan

69

53

2.9

3.7

30.7

65.6

Malta

4

69

1.9

2.8

28.1

69.1

Polonya

202

41

3.9

3.1

30.0

66.9

Slovenya

23

69

2.3

3.0

35.2

61.8

Slovakya

26

47

4.2

4.4

31.1

64.5

ABD

11 084

137

3.6

1.4

20.1

78.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Veriler ulusal para birimlerinden bağımsız ve fiyat farklılıklarından kaynaklanan sapmaları ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Standartlarına (SAGS) göre belirlenmiştir. SAGS değerleri mal ve hizmetlerden oluşan ortak bir sepetin göreli fiyat oranlarının ağırlıklı ortalamasından elde edilen ve her ülke için karşılaştırılabilir ve temsili Satın Alma Gücü Paritelerinden elde edilmiştir.

**ABD hariç mevsimsel olarak değişmeyen veriler,

***ABD: 2001 verileri

 

 

 

TİCARET

AB25 İçi Toplam Ticaret Miktarı AB25’in Toplam Ticaretinin 2/3’ünü Oluşturuyor

 

AB25 ile Ticaretin Toplam Ticarete oranı (%) 2002

AB25 Dışı Ticaret, 2002 (milyar €)

İhracat

İthalat

Denge

EU25

66

903.5

942.6

-39.1

EU15

66

872.4

882.2

-9.7

Çek Cumh.

78

6.2

11.9

-5.7

Estonya

74

0.7

1.6

-0.9

Kıbrıs

57

0.2

1.7

-1.5

Letonya

77

0.5

1.0

-0.4

Litvanya

62

1.7

3.5

-1.8

Macaristan

72

6.6

14.5

-7.9

Malta

59

1.1

0.9

0.2

Polonya

74

8.6

17.9

-9.4

Slovenya

72

3.6

2.7

0.8

Slovakya

80

1.8

4.8

-3.0

ABD

21

713.6*

1235.9*

-522.4*

 *Toplam ABD Dış Ticareti

 

 

 

TEMEL İHRAÇ ÜRÜNLERİ

 

Motorlu Araçlar, İlaçlar ve İletişim Araç Gereçleri

Hem AB15’in Hem de AB-25’in Temel İhraç Ürünleri

En Temel Üç İhraç Ürünü  ve Yüzdeleri, 2002 (%)

EU25

Motorlu Araçlar

7

İlaç

4

İletişim Araç Gereçleri

3

EU15

Motorlu Araçlar

7

İlaç

4

İletişim Araç Gereçleri

3

Çek Cumh.

Motorlu Araçlar

8

Motorlu araç parçaları

7

Bilgisayar

5

Estonya

İletişim Araç Gereçleri

15

Mobilya

7

Ahşap

6

Kıbrıs

İlaç

17

Meyve ve Fındık

7

Sebze

6

Letonya

Ahşap

17

Kereste

5

Demir-Çelik

5

Litvanya

Rafine Petrol

16

Gemi

7

Motorlu Araçlar

6

Macaristan

İletişim Araç Gereçleri

11

Makine

9

Bilgisayar

5

Malta

Elektronik Parça

49

Erkek Giyimi

7

Uçak

5

Polonya

Mobilya

7

Gemi

6

Makine

4

Slovenya

Motorlu Araçlar

8

Mobilya

7

Ev Aletleri

6

Slovakya

Motorlu Araçlar

15

Rafine Petrol

5

Demir-Çelik

5

ABD

Elektronik Parça

7

Uçak

6

Motorlu araç parçası

4

 

 

TARIM ve HAYVANCILIK 

AB25’in Tahıl Üretimi AB15’den %25 Daha Fazla

 

Üretim 2002* (1 000 ton)

Nüfus 2002* (1 000 adet)

Tahıl

Patates

Süt

Sığır

Domuz

Koyun

EU25

267 479

66 926

130 064

88 716

154 155

90 016

EU15

214 059

46 364

114 616

78 485

122 009

87 678

Çek Cumhuriyeti

6 711

901

2 594

 1 462

3 429

103

Estonya

559

286

495

 253

 345

30

Kıbrıs

127

121

135

58

491

293

Letonya

1 029

768

385

388

453

32

Litvanya

2 539

1 531

970

779

1 061

14

Macaristan

11 703

752

1 904

770

5 082

1 103

Malta

12

28

43

19

78

8

Polonya

26 877

15 524

7 436

5 421

18 997

332

Slovenya

611

166

482

473

656

107

Slovakya

3 194

484

1 002

608

1 554

316

ABD

298 600

23 161

74 996

96 704

58 943

6 685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tahıl: Estonya, Kıbrıs 2001, Malta 2000. Patates: Kıbrıs 2001. Süt: Kıbrıs 2000, ABD 2001. Koyun: Malta 2001